Tangy Market in the Podcast ‘Heja Framtiden’

Published at hejaframtiden.se

Linda Portnoff vill demokratisera musikindustrin genom att ge mer ekonomisk makt åt kreatörerna.

Lyssna på avsnitt 264 av Heja Framtiden för en genomgång av hur hennes Tangy Market fungerar – och så grottar vi ner oss en del i musikskaparens ständiga kamp för överlevnad.

Lyssna och njut!

English translation:

Linda Portnoff wants to democratize the music industry by giving the creators more economic power.

Listen to episode 264 of Heja Framtiden for a review of how her Tangy Market works – and then we delve into the music creator’s constant struggle for survival.

Listen and enjoy!

Share the Post:

Latest Posts

Rulla till toppen